תרומה לארגון

ארגון יד לבנים המושתת על מתנדבים מבצע פעילויות רבות להנצחת הבנים, הנחלת מורשתם ולרווחת המשפחות הכרוכות בעלות כספית גבוהה והתקציבים הקיימים אינם מאפשרים לארגון לעמוד במטרות וביעדים שהציב לעצמו ולכן אנו זקוקים למשאבים נוספים לרווחת המשפחות, כל תרומה תסייע לנו.

 

Printer Friendly, PDF & Email