קרית גת

פרטי הסניף

יושב ראש
אילנה בוים
כתובת
כתובת מרכז קהילתי ע"ש רחל וחיים פולק
נייד

כתבות הסניף