מועצה אזורית מטה יהודה

פרטי הסניף

יושב ראש
גבי נרדי
כתובת
מועצה אזורית מטה יהודה