אודות

 

ראשונים מספרים:
כך קם "יד-לבנים"

"פונות אנו בזה לכל האמהות"

בז' באב תש"ח נפל בני יחידי בפירוק מוקשים בקבוצו גנוסר. באוקטובר כתבתי את הרשימה הבאה אשר התפרסמה ב"דבר" "הארץ" ו"דבר הפועלת" תחת הכותרת "יד-לבנים" - השם שישאר בהיסטוריה של העם היהודי.
  פונות אנו בזה לכל האמהות השכולות בישראל שנתנו לעמן את בבת עינן, את הנחמה היחידה שהייתה להן בחייהן - את הבנים היחידים.
  פונות אנו בזה רק אליכן, כי את כאבנו המכלה את הנפש ואת הגוף יכולה להרגיש במלואו רק אם, שגם בה פגע האסון הזה ועולמה חשך לתמיד. ואנו פונות אליכן בהצעה להתאחד, כדי להקים יד לזכרם הקדוש.

למטרה זו עלינו להקים בית ילדים ליתומי המלחמה. ובגדול הדור הבא לתורה ולעבודה להקים יד לבנים, שבלי היסוסים ובאהבה ובהתמסרות כה גדולה נתנו את חייהם הצעירים לבנין המולדת ולהגנת המולדת, כדי לקרב את הגאולה ולתת כברת ארץ לרגלו הכושלת של העם, הנודד במשך דורות.
  בבית זה יש לבנות אולם מוקדש לתולדות היקרים שלנו ובו אוסף תמונות, ניקרולוגים, תולדות חייהם, פעולתם ועבודתם במשך חייהם הקצרים.

זה יתן אפשרות לעיין עיון היסטורי בעולמו המיוחד של הדור הזה - יחיד סגולה, שאנו האבות התמסרנו לו טיפלנו בו הדרכנו אותו בכיוון זה.   וסוף סוף עקדנו אותו על מזבח עתיד עמנו.

כדי להתחיל בפעולה, עלינו ליצור ועד יוזם. תפקידו - ראשית: להתקשר עם כל אם ואם שכולה דרך העתונות, והעיקר על-ידי מגע אישי, מפני שעומדת לפנינו עוד מטרה נוספת - לעודד את האמהות ולהשיבן חזרה לחיים.

דעתנו היא שהאמהות לבדן יכולות לייסד קרן די גדולה, ואחר כך נפנה למקורות אחרים.

בית כזה כדאי לבנות ליד קיבוץ, שזקוק עוד לעבודות חוץ, ואפשר יהיה לקבל שירות מסור, ואולי גם קרקע חינם, והחינוך באוירת הכפר ישריש את הילדים בקרקע המולדת. עליכן לחוות את דעתכן על רעיון זה, ואם יש ברצונכן ואפשרותכן לפעול למענו ולעזור לו.

ד"ר מרים שפירא, בני-ברק
סלבה דנציגר-כספי, ת"א, מעונות עובדים ח' יהודית

הרשימה הזו הופיעה ב"דבר" ביום 28.12.48, ב"הארץ" ביום 19.12.48 וב"דבר הפועלת" ביום 23.11.48.

ראשית, הבאתי אותה לרחל כצנלסון-רובשוב ז"ל. היא ביקשה ממני להוסיף עוד חתימות לזו שלי.

בליל חורפי חשוך וגשום, יצאתי מבני-ברק לצפון ת"א לקרובה שלי יהודית צ'רנקי אמא של בן-עמי פחטר ולסלבה דנציגר-כספי, אמא של ספי כספי. אחרי ויכוחים רבים - אם יש צורך בפניה זו - הסכימו לחתום על הרשימה והיא הופיעה בעתונות.

זאת, בעצם, ראשית "יד-לבנים".
  התקשרו אלי רבים - ראשית קצין, שאיני זוכרת כבר את שמו, אשר ביקש לעזור מטעם "בני-ברית". הוא עזר לי להשיג אולם לאסיפת משפחת השכול. זה היה אולם הטכניקום ברחוב מונטיפיורי. נתתי מודעה בעיתון ובערב אחד האולם היה מלא. ובינהם היה גם הזוג פרלמוטר. נח פרלמוטר היה פעיל במשך הרבה שנים ואחר-כך גם ניהל את "יד-לבנים". הוא מת על המשמרת, באחד הנאומים למשפחת השכול.
  נזכרת אני בשנה הראשונה. כמו ב"ריצת עמוק" רצנו יומם ולילה כדי לעזור לפיתוח "יד-לבנים". הרעיון שלי היה להקים אך ורק מצבה חייה ולא סטנדרטית, והיה ויכוח על זה! עשינו מפקד. גברת פוחובסקי ז"ל רצתה לתת לנו מקום להקים מוסד. פנתה אז אלינו רחה פרייער - להקים מוסד לנערים ונערות - עולי רומניה.
  אחרי שנה חליתי ונשלחתי לארצות הברית לאחותי לריפוי ומנוחה.
  אחרי 11 חודשים חזרתי ומצאתי מוסד שלם עם פקידות ועזרה מלאה מטעם משרד הבטחון להנצחת החייל ושיקום משפחת השכול. יושב ראש היה באותו הזמן יונה גרינפלד בתל-אביב. עד שפרלמוטר קיבל את ההנהלה התחלפו בראש הארגון יעקב גליקסון, צפתי, בדולח.   ד"ר מרים שפירא  

ארגון יד-לבנים הינו הארגון היציג והבלעדי להנצחת חללי מערכות ישראל ולהנחלת מורשתם, לטיפול במשפחות השכולות.

הארגון נוסד בשנת 1949, עוד בימי מלחמת השחרור בעידודו של דוד בן גוריון, הוא כולל בתוכו הורים, אחים ואחיות שכולים וכולל את מגזרי: הדרוזים, הצ'רקסים והבדואים. הארגון מונה 94 סניפים ושלוחות.

 

חזון ארגון יד לבנים

אנו, בני משפחות הנופלים חללי צה"ל ומערכות הביטחון שכלנו את היקר לנו מכל למען הקמתה והגנתה של מדינת ישראל, אנו רואים עצמנו שותפים לגורל וחברים בארגון יד לבנים, ארגונם היציג של משפחות הנופלים במערכות ישראל.

 

מספר עקרונות מהווים נר לרגלנו ומכוונים את פעולותינו:

  • אנו רואים בהנצחת זכר הנופלים ופועלם צו לאומי.
  • אנו רואים ערך עליון בהנחלת מורשתם של הבנים ובחינוך הדורות הבאים לערכים שעליהם מסרו יקירינו את נפשם.
  • אנו רואים חובה מוסרית בדאגה לרווחת המשפחות שהשכול והזיכרון הם חלק בלתי נפרד מחייהן.
  • אנו רואים במימוש חזון זה רכיב מרכזי בערכי היסוד של מדינת ישראל וחלק מתפיסת הביטחון הלאומי שלה.
  • אנו רואים את החברה הישראלית כולה ואת ממשלת ישראל, כנסת ישראל, צה"ל ומערכת הביטחון, השלטון המקומי ומערכת החינוך שותפים להגשמת חזון זה.
  • אנו נפעל בהתמדה ובנחישות למימושו של צו זה וחובה מוסרית זו להם אנו מחויבים.

 

ייעוד ארגון יד לבנים

ארגון יד לבנים, ארגונם של משפחות הנופלים חללי צה"ל ומערכות הביטחון   ישמש כתובת ובית לכל בני משפחת הנופלים, שאיבדו את יקיריהם.   הארגון יפעל להנצחת זכרם של הבנים ולחקיקתו בזיכרון הלאומי.   הנחלת מורשת הבנים וחינוך הדורות הבאים ברוח זו יהוו נדבך מרכזי בפעילות הארגון.   ארגון יד לפנים יפעל לרווחת משפחות הנופלים ולייצוגן בפני גורמי הממשל.   הארגון ייעץ ויסייע למשפחות שהשכול פגע בהן מרגע התרחשות האסון ובהמשך, לאורך כל חייהן.
  הארגון יקים ויפעיל בתי יד לבנים שיהוו גלעד חי לזכר הבנים ויסייעו להנצחת מורשם.

למימוש יעדיו יפעל הארגון בשיתוף צה"ל, משרד הביטחון וגורמים ציבוריים אחרים.
פעילות הארגון תתבצע ברגישות, בענווה ובאנושיות, תוך כבוד הדדי והערכה לזכר הנופלים.

המוסד העליון של הארגון הינו המועצה אשר מתכנסת כאסיפה כללית אחת לשנה כאשר אחת לארבע שנים מתכנס גוף המורכב מנציגי הסניפים לכנס חגיגי והמכונה ועידה ארצית.

במהלך השנה מוענקות סמכויות המועצה להנהלת הארגון אשר מפעילה וועדות קבועות במרכז הארגון. כמו כן פועלות וועדות אד-הוק המתמנות ע"י יו"ר הארגון לנושאים מיוחדים.   יד-לבנים מקיים קשרים אמיצים עם היחידה להנצחת החייל ואגף המשפחות במשרד הביטחון.   חברי הארגון משמשים כנציגים בהתנדבות במועצה הציבורית להנצחת החייל שהוא הגוף המייעץ לשר הביטחון.   נציגי יד-לבנים פעילים בהתנדבות בוועדות השונות של הארגון. הארגון יוזם ומעודד, מחקרי לימוד בנושאים שיש בהם עניין למשפחות השכולות, בתיקוני החוק וכן בבדיקתן מחדש של תקנות ונהלים, הנוגעים למשפחות השכולות.

בתי יד-לבנים הפזורים ברחבי הארץ, הם בעלי ערך מכריע בחיי הנפש של המשפחות השכולות בהיותם בתי תרבות ואתרי הנצחה מקומי, של הנופלים - בני המקום.

מרכז הארגון יוזם ומקיים ימי עיון, דיונים וסמינרים שתכליתם להנחות את ראשי הסניפים ופעילהם לפעול בהתנדבות ברחבי הארץ, לחתור לשותפות מלאה בעיצוב אופי הפעילות בבתי יד-לבנים להגדלת נפח הפעילות החברתית והקהילתית בבתים אלו.

יד לבנים במרכז ובסניפים, מפעיל מערכות עזרה ליחיד במצוקתו, חלקן על בסיס עזרה הדדית. במשרד הראשי מרוכזת פעילות הארגון על גווניה השונים שנועדה לסייע למשפחות בתחומים השונים כולל טיפול בבעיות חריגות.

הארגון מסייע בייעוץ והכוונה למפעלי ההנצחה השונים ולהנחלת מורשתם.

ארגון יד-לבנים ער לעובדה שהורים שכולים מגיבים לעיתים בהתבודדות ובהסתגרות מפני מי שמבקש לבקר אצלם, אלה הם פעילי "יד-לבנים" אשר לפניהם נפתחות הדלתות והלבבות. לעיתים הם היחידים אשר פורצים את חומות הבידוד העצמי שהטילו על עצמם ההורים השכולים.

פגישה זו בין הוותיקים ביגונם והחדשים, היא לעיתים גלגל הצלה, זהו הצעד הראשון של יד-לבנים שמתחיל מרגע קבלת ההודעה על האסון וממשיך לאורך הדרך הקשה.

המטרה העיקרית לפעילות בשלב זה, לאחר שחלפו ימי האבל כמקובל, להוציא את המשפחות השכולות מן הבתים, להוליך אותם אל אולמות התרבות, אל נופי הארץ, לעבר ימי לימוד ובילוי סופי שבוע, ליציאה לנופש להבראה בתוכניות מיוחדות, תוכניות שמימושן מתאפשר תוך איגום משאבים וסבסוד פעילות תרבות ורווחה אלו בתקווה שיקלו על המעבר, יסללו את הדרך להשתלבותם מחדש בחברה של המשפחות.

לקבוצות העזרה העצמית - מנחים מקצועיים בעלי מקצוע ושם בתוכם גם מתנדבים מקרב השכולים. לזכותם ייאמר שגדולתם בכושרם לשמור על פרופיל עצמי נמוך, כדי לעודד כל פרט בקבוצה, לפעילות גדלה והולכת.

ראשי ארגון יד-לבנים מודעים לעובדות כי ככל שתרבה העשייה בתחום החברתי, ככל שיגדלו ההישגים, אין זה מספיק. אף על פי כן, היה זה בזכות עבודת השדה של המתנדבים פעילי הארגון, הועלתה בעיית האחים והאחיות של השכולים, למרכז תשומת הלב.

ייאמר בכל הצניעות האפשרית, מרכז הארגון ער למשקל הרב של המעשה היום יומי, כמו למעשה שאינו זוכה להעשות בזמן. לפער שבין הצרכים הדחופים לבין היכולת לספק אותם, התקווה המנחה את הארגון היא כי בזכות הביקורת העצמית הקפדנית ילכו וישתפרו ההישגים, הן בתחום הכלכלי והן בתחומים בהם מטפל הארגון בכלל.

Printer Friendly, PDF & Email