החברה הבדואית

פרטי הסניף

יושב ראש
סעדי זיאד
כתובת
ההנצחה הממלכתי לזכר החללים הבדואים ת.ד. 6311 בסמת טבעון 36008
דוא"ל
טלפון
פקס

נייד ל-SMS 050-6868981

כתבות הסניף

Printer Friendly, PDF & Email