סניף יד לבנים ראשון לציון ציין 50 שנה למלחמת ההתשה

Printer Friendly, PDF & Email