הרמת כוסית לחג, סניף יד לבנים צפת

סניף יד לבנים צפת בראשותה של אורה עמר גץ יחד עם חברי הועד קיים במסגרת פעילות תרבות הפנאי קיים הרמת כוסית לחג.

כבדו בנוכחותם וברכו: ראש העירייה מר אילן שוחט ראהע, ויו"ר הסניף אורה עמר גץ.

בחלק האמנותי נהנו החברים מהרצאתו של רב פקד בדימוס עזרן שמעון בנושא: מעמד האשה בתקופת המקרא.

שנה טובה ומבורכת לכולם!

שייך לסניף