חדשות

חשוב לדעת
משפחות יקרות,
להלן עדכון בנושא נוהל מלגות להורים , לאחיות ולאחים שכולים,
לתשומת לבכם:


הנדון: נוהל לוועדת מלגות 

 תמיכה בלימודים אקדמאים לתואר ראשון, שני ,שלישי של  הורים  ואחאים
 שכולים החברים בקרן דמי החבר.

זכאות למלגה

2. הזכאות לקבלת מלגה תקבע ע"פ הקריטריונים הבאים:

א.      מגיש הבקשה הינו הורה אח / ות החברים בקרן דמי חבר עם ותק של שנה.

ב.      המילגה תינתן ללמודי תואר ולימודי תעודה שנתיים.

ג.       הלימודים יהיו באוניברסיטאות, במכללות ובמוסדות אקדמאיים אחרים המוכרים ע"י המועצה להשכלה גבוהה.

ד.      המילגה לא תינתן ללימודים בחו"ל.

ה.     המלגה תנתן כנגד אישור על  גובה שכר הלימוד.

ו.        למרות האמור בסעיף ג' תהוה הקלה להורים שכולים ותינתן להם האפשרות לקבל מלגה לצורך לימודי תעודה או קורסים קצרים שאינם מוכרים ע"י המועצה להשכלה גבוהה.

ההקצאה תהיה  50% מהסך המוקצה למלגות מהקרן.

ז.       גובה המלגה יהיה 2500 ₪ X 3 שנים,גובה המילגה יקבע מידי שנה לפני הפרסום על חלוקתה.

ח.     כאשר מספר המועמדים יהיה גדול מסכום הכסף שמיועד לחלוקה, ייבחרו מקבלי המלגות ע"פ הקריטריונים הבאים:

ט.      תינתן עדיפות למי שלא קיבל מלגה מכל גורם.

י.        בכל מקרה לא תינתן מלגה לחבר המפגר בתשלום חוב לקרן דמי חבר.

יא.    קורסים להורים: 50% ולא יותר ממחיר הקורס ולא יותר  מגובה המלגה (2500 ₪ ).

יב.    תשלום מקדמה לשכ"ל יהיה לפחות 20% מגובה שכר הלימוד.

נוהל הגשת בקשה למלגה

3. וועדת המילגות תפעל ותקבל החלטות רק עפ"י נוהל זה.

א.      הארגון יפרסם מידי שנה, במועד המתאים, את דבר המלגות, באמצעות הסניפים, ע"י הודעה בעיתון הארגון ובאתר הארגון באינטרנט.

ב.      הבקשה למילגה תוגש על גבי טופס שניתן יהיה להשיגו במשרדי הסניפים

      של יד לבנים או באתר הארגון.

ג.       על המועמד להציג אישור על היותו תלמיד מן המנין ולהביא אישור על גובה שכר הלימוד וקבלה על תשלום ראשון.

ד.      תשובות תשלחנה למועמדים עד סוף חודש דצמבר.

  • לידיעתכם :

 מי שזכאי למלגה ממשהבט ומיד לבנים זכאי לקבל מלגה נוספת ממפעל הפייס בסך של 5,000 שח בחודש אוקטובר  2016 וזאת כפוף להשתתפות בפעילות התנדבותית לרווחת הקהילה בארגון יד לבנים בהיקף של 130 שעות במהלך שנת הלימודים. 

לפרטים נוספים והבהרות נוספות ניתן לפנות לארגון : 03-5629351 .

 

            בברכה,

רחל לניאדו

מנכ"ל הארגון.


להורדת טופס בקשה למלגה, הקליקו כאן

 

מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל