חדשות

חשוב לדעת

ביום  ראשון , כ"ב כסלו תשע"ה, 14/12/2014,

התכנסה האסיפה הכללית המיוחדת של ארגון יד לבנים, בהתאם לסעיף 28 בתקנון הארגון.

על סדר יומה של האסיפה הכללית המיוחדת:

א.      בחירת יו"ר האסיפה – נבחר מר שאול צ'יטיאט.

ב.      בחירת יו"ר הארגון – נבחר פה אחד מר אלי בן שם.

ג.       אישור חברי הנהלת הארגון שנבחרו. – אושרו שמות חברי הנהלת הארגון שנבחרו, ראה הרשימה מצורפת להלן.

ד.      בחירת ועדת האתיקה. ראו רשימת חברי ועדת האתיקה שנבחרו ברשימה שלהלן.

ה.      בחירת ועדת ביקורת. ראו רשימת חברי ועדת הביקורת שנבחרו ברשימה שלהלן.

ו.        בחירת גזבר הארגון. נבחר מר מיכאל ( מיקי ) רוזנטל.

ז.       מינוי רואה חשבון חיצוני  -  מונה רואה החשבון מר יהודה בר און.

ח      רשימת חברי ועדת האתיקה:

        מר שמואל חזון, עו"ד אילן דובב, הגב' ציונה כהן, מר אברהם דבירי, הגב' ידידה אריאלה ברגהש, כבוד השופט בדימוס ארי תיבון.

      

        רשימת ועדת הביקורת:

       מר דוד טל, מר גבריאל בן שלוש, מר אילן מושקוביץ, מר יוסי אבני, מר זאב פוטרמן, הגב' יפה לאו, מר יוסי בן אריה 

      

      

        רשימת חברי ההנהלה שאושרה ע"י האספה הכללית המיוחדת:

        הגב' סימה רוזנבאום , מר אלי דהאן, מר עמי יפרח, מר שלמה שרון, מר דוד קורקוס, עו"ד מרקו ברקוביץ, מר לוי מרדכי, מר חיים לציצקי

        מר יעקב זעירא, מר מיכאל ויצמן, מר מתי אבני, מר יוסקה לוטנברג, מר ליאון גולדברג, הגב' מלכה בן מרדכי, מר דן בן צבי, מר שאול יונה, 

        הגב' לאה צוריאנו, מר אבישי ווהב, הגב' פנינה בורנשטיין, מר יוסי שני, מר דני אברהמי, מר ציון בוסקע=ילה, מר נפתלי קראוס, מר דני כבשנה,

        מר חיים דינר, מר יצחק כהן, מר משה חליבה, מר שאול צ'יטיאט, מר יוסקה וורבר, מר חיים צמח, מר וושדי בצלאל, מר אלי בן שם, מר סעדי זיאד, 

        חכ"ל מר אמל נאסר אלאדין, מר אלי טהר, הגב' אירית בר נתן, הגב' פרידה שניידרמן, מר דנינו חנניה, הגב' צ'צ'יק פנינה.

        
ועדת הבחירות אישרה את תוצאות הבחירות לסניפי הארגון כדלקמן,

בסניפים שאינם מוזכרים ברשימה שלהלן, הליכי הבחירות לא הסתיימו.

יתכנו שינויים. תוצאות הבחירות מיום 11/11/2014 
 שם החבר / ה הנבחר /ת שם הסניף
1אסתר אלימלךאילת
2אתי סיניאילת
3מיקי ירקוניאילת
4שמעיה ויצמןאילת
5רפאל דייןאילת
6סימון מויאלאילת
7עליזה לייבוביץאילת
 שם החבר / ה הנבחר /ת שם הסניף
1מרדכי לויאשדוד
2רחל שי  אשדוד
3שלמה בן עזריאשדוד
4עדנה חקאניאשדוד
5יהודה בונצלאשדוד
6יהודה ביבסאשדוד
7יהודית צויקר אשדוד
8יפה אלבזאשדוד
 שם החבר / ה הנבחר /ת שם הסניף
1אלי טהרבאר טוביה
2שלום פארןבאר טוביה
3אריה ריינהולדבאר טוביה
4איב סמדג'הבאר טוביה
 שם החבר / ה הנבחר /ת שם הסניף
1דוד קורקוסבאר שבע
2אביבה בן שטריתבאר שבע
3שמואל צוקרמןבאר שבע
4עובדיה קלעיבאר שבע
5חנן טאובבאר שבע
6לאה טובולבאר שבע
7רפי יונסבאר שבע
8דוד אביטלבאר שבע
9אייזיק שמחהבאר שבע
10אברהם קוסובסקיבאר שבע
11מרקו ברקוביץבאר שבע
12גיא מרגי יהודהבאר שבע
13יוסף סופרבאר שבע
14נסים בן שטריתבאר שבע
15שושנה עברוןבאר שבע
 שם החבר / ה הנבחר /ת שם הסניף
1יורם אלפרבת ים
2אדיר בן משהבת ים
3יוסף אברג'ילבת ים
 שם החבר / ה הנבחר /ת שם הסניף
1יהודית גלעדיגבעתים
2חיה וינשטייןגבעתים
3מרים בר-אוןגבעתים
4שאול יונהגבעתים
5שלמה אליאש גבעתים
6לינה לילו- קידרגבעתים
 שם החבר / ה הנבחר /ת שם הסניף
1ושדי בצלאלגדרה
2יחיאל צבריגדרה
3אמנון שרעביגדרה
4יוחנן שררהגדרה
5נעמי שוקרגדרה
6ציפורה שלוםגדרה
 שם החבר / ה הנבחר /ת שם הסניף
1יהודה שוורצמןהוד השרון
2יוסי שניהוד השרון
3משה אילהוד השרון
4שלמה חיוןהוד השרון
 שם החבר / ה הנבחר /ת שם הסניף
1משה שפרהרצליה
2אילן קלרוהרצליה
3דן בן צביהרצליה
4משה רודובסקיהרצליה
5נעמי אופקהרצליה
6נעמי שמואליהרצליה
 שם החבר / ה הנבחר /ת שם הסניף
1ציון בוסקילהחדרה
2גלעד תירםחדרה
3הדסה זוהרחדרה
4לואיס ויונטהחדרה
5ששון פנחסחדרה
6תמר גלברדחדרה
 שם החבר / ה הנבחר /ת שם הסניף
1קובי גנדיחולון
2יוסי אוחנהחולון
3משה חליבה חולון
4כרמלה נוסבאוםחולון
5שושנה פילוסוףחולון
6ישראל וינטרחולון
7תקוה רוזנרחולון
 שם החבר / ה הנבחר /ת שם הסניף
1אבנר קאלןחוף הכרמל
2אירית בר נתןחוף הכרמל
3רפי רבנרחוף הכרמל
 שם החבר / ה הנבחר /ת שם הסניף
1יעקב זעיראחיפה
2חיים לנציצקיחיפה
3ישראל דייןחיפה
4יעקב גפןחיפה
5שמואל פרידמןחיפה
6אפרים שליפקוביץחיפה
7יהודית פישלרחיפה
8פטר בכרךחיפה
9רחל שיינמןחיפה
10שרון ישראלחיפה
11שרה טמירחיפה
12אסתר הימלפרבחיפה
13נחום זגלחיפה
14עתליה מגלחיפה
15לאה הסחיפה
 שם החבר / ה הנבחר /ת שם הסניף
1יענקלה הרטמןטבריה
2עדנה כפירטבריה
3עליזה גרוןטבריה
4שרה כהןטבריה
5חנה פיניאןטבריה
6אשר יעישטבריה
7סעיד יונהטבריה
 שם החבר / ה הנבחר /ת שם הסניף
1אלי דהאןירושלים
2נדין דארמוןירושלים
3משה מזרחיירושלים
4שמעון ביתןירושלים
5משה ממןירושלים
6עדי סוזיירושלים
7שלמה שרוןירושלים
8ורה אריאלירושלים
9דוד שרביטירושלים
10ניצה לויירושלים
11שלום בראשיירושלים
 שם החבר / ה הנבחר /ת שם הסניף
1פנינה בורנשטייןכפר סבא 
2חנה גרנותכפר סבא 
3חנה איזקכפר סבא 
4אוולין סולומונובכפר סבא 
5אורנה רחמים אגמיכפר סבא 
6חנן נחמניכפר סבא 
7עזרא משקיףכפר סבא 
8גיורא ארציכפר סבא 
9מיכל פשהכפר סבא 
 שם החבר / ה הנבחר /ת שם הסניף
1יצחק כהןכרמיאל
2נאוה אבני כרמיאל
3נחום חי רמיכרמיאל
4חיים כהןכרמיאל
5יעל רייךכרמיאל
 שם החבר / ה הנבחר /ת שם הסניף
1אלי חזןלוד
2מזל עתיקלוד
3נטליה אוחוטסקי לוד
4עזר שלילוד
5עמי אברהםלוד
6פבל אוחוטסקילוד
7רחמים פרטוקלוד
 שם החבר / ה הנבחר /ת שם הסניף
1ארמנד מלכהמגדל העמק
2ז'קלין זוהרמגדל העמק
3טל בן עמרםמגדל העמק
4יוסף לוימגדל העמק
5יעקב לוימגדל העמק
 שם החבר / ה הנבחר /ת שם הסניף
1חיים צמחמודיעין
2אבנר ברזנימודיעין
3דרור בן דבמודיעין
4שלמה חדדמודיעין
5שמואל כרמימודיעין
6יוסף אבנימודיעין
7אברהם אליאסמודיעין
 שם החבר / ה הנבחר /ת שם הסניף
1סימה רוזנבאוםנהריה
2חדוה ברששת נהריה
3יוסף אפרת נהריה
4רפאל חורשנהריה
5מלכה גולדשטייןנהריה
6מיכל רימוןנהריה
7פיני נאורנהריה
8נעמי רוזןנהריה
 שם החבר / ה הנבחר /ת שם הסניף
1דניאל אברהמינתניה
2פאני בן רעינתניה
3יוסף טופזנתניה
4רוני גלולהנתניה
5אסתר סטיבנתניה
6ג'ורג' גיגינתניה
 שם החבר / ה הנבחר /ת שם הסניף
1אסתר יפהעכו
2אילן יפהעכו
3זכריה אגיבייבעכו
4רבקה כהןעכו
 שם החבר / ה הנבחר /ת שם הסניף
1שולמית פרץעמק הירדן
2אורנה שמעוניעמק הירדן
3בתיה לוי אשכנזי עמק הירדן
4דני כבשנהעמק הירדן
5צבי מורעמק הירדן
 שם החבר / ה הנבחר /ת שם הסניף
1מלכה צוקעמק המעיינות
2מרק ראביסוןעמק המעיינות
3ניסים אמזלגעמק המעיינות
4נירה מסקיןעמק המעיינות
5עשהאל פשחורעמק המעיינות
 שם החבר / ה הנבחר /ת שם הסניף
1נפתלי קראוסעמק חפר
2דגני אילןעמק חפר
3יורם צורעמק חפר
4רות פניני עמק חפר
5שמחה זהבי עמק חפר
6נאוה נומהעמק חפר
7שלמה גולןעמק חפר
8רותי גוטשלעמק חפר
 שם החבר / ה הנבחר /ת שם הסניף
1ניסים אוחיוןעפולה
2לאה צוריאנועפולה
3אליהו ביתןעפולה
4אבי רואימיעפולה
5מוריס גבאיעפולה
6בצלאל גנותעפולה
7דוד דייןעפולה
8אפרים טויטועפולה
9שולמית דה פזעפולה
10שושי ברוךעפולה
 שם החבר / ה הנבחר /ת שם הסניף
1מאירה קופלמןפרדס חנה
2אילן בן דודפרדס חנה
3טל גד-יעקבפרדס חנה
4יהודית כהן פרדס חנה
 פתח תקוהפתח תקוה
1אבישי והבפתח תקוה
2מרים לויפתח תקוה
3יוסי סיריפתח תקוה
4אביבה גלעדיפתח תקוה
5לאה ברפתח תקוה
6גילה כהןפתח תקוה
 שם החבר / ה הנבחר /ת שם הסניף
1שרה וספיצפת
2אבי חסידים יחזקאלצפת
3אורה עמר גץצפת
4רפאל אלמדוויצפת
5ויקטור פרטוקצפת
6יאיר עמיתצפת
7צפורה הרושצפת
 שם החבר / ה הנבחר /ת שם הסניף
1שאול צ'טיאטקרית אונו
2דובי חילביץקרית אונו
3שרה אברהמיקרית אונו
4מזל טלביקרית אונו
5יאיר עצמאיקרית אונו
6ליזה רוטהולףקרית אונו
 קרית אתאקרית אונו
1מתי אבניקרית אונו
2כרמלה אלפיהקרית אונו
3אילן שגיאקרית אונו
 שם החבר / ה הנבחר /ת שם הסניף
1אורה זקקרית ביאליק
2ישעיהו ביקלקרית ביאליק
3ישראל צליקקרית ביאליק
4אילן שדותקרית ביאליק
 שם החבר / ה הנבחר /ת שם הסניף
1אילנה בויםקרית גת
2אשר אסוליןקרית גת
3אמיליה אלמעלםקרית גת
4שאול זורנוקרית גת
5טליה אכרקרית גת
6עליזה חייםקרית גת
7רחל בר-אוןקרית גת
 שם החבר / ה הנבחר /ת שם הסניף
1יהודה דהןקרית חיים
2רמי זילברשטייןקרית חיים
3שושי גבעקרית חיים
4יפרח סימהקרית חיים
5עטרה גונןקרית חיים
6קובי אללוףקרית חיים
7אליעזר בן אריהקרית חיים
 שם החבר / ה הנבחר /ת שם הסניף
1מיכאל ויצמןקרית מוצקין
2מיכאל דהאןקרית מוצקין
3רבקה שנצר מוזסקרית מוצקין
4דוד גליקקרית מוצקין
5עודד ויליאןקרית מוצקין
 שם החבר / ה הנבחר /ת שם הסניף
1מיכל סעדיהקרית שמונה 
2יצחק אטיאסקרית שמונה 
3עופרה בן שאנןקרית שמונה 
4חנוך ארליךקרית שמונה 
5ניסן אוחנהקרית שמונה 
6עמרם בן מרגוקרית שמונה 
 שם החבר / ה הנבחר /ת שם הסניף
1חיים דינרראשון לציון
2ורדה לב רןראשון לציון
3שרה ראדיראשון לציון
4יורם שלמוןראשון לציון
5אסף זינרראשון לציון
6בת עמי אברוצקיראשון לציון
7פנינה צ'צ'יקראשון לציון
8עובדיה אלכאויראשון לציון
9עוזי בילקיסראשון לציון
10לימור אברהמיראשון לציון
11גדי שמואלי חיראשון לציון
12הנריטה גרנותראשון לציון
13אוריאל שאוליראשון לציון
14מוטי מורביהראשון לציון
15מלכה פלגראשון לציון
 שם החבר / ה הנבחר /ת שם הסניף
1חנניה דנינורחובות
2יוסף וורבררחובות
3יוסף גרופירחובות
4גדי סגלרחובות
5בצלאל מדהלה רחובות
6מיכאל הלפמןרחובות
7שמואל ירושלמירחובות
8שאול שילהרחובות
 שם החבר / ה הנבחר /ת שם הסניף
1ניסים אברהמירמלה
2גבריאל בלינקורמלה
3חיים לוירמלה
4שמואל שיטובירמלה
 שם החבר / ה הנבחר /ת שם הסניף
1מלכה בן מרדכירמת גן
2פרידה שניידרמןרמת גן
3אפרת שפיגלרמת גן
4אהרן יערירמת גן
5עובדיה אגסי רמת גן
6נאוה גודינררמת גן
7יחיאל שקליםרמת גן
8יוסף שטרנברגרמת גן
9יצחק דרעירמת גן
 שם החבר / ה הנבחר /ת שם הסניף
1ציפי פילורמת השרון
2שולמית פסקיןרמת השרון
3חיים בר נועםרמת השרון
4נורית אלעזרירמת השרון
5קרל רוםרמת השרון
6יונה ברגוררמת השרון
 שם החבר / ה הנבחר /ת שם הסניף
1יצחק אדלררעננה
2אברהם קזימירצקירעננה
3שמחה ביבירעננה
4יעל גטניורעננה
 שם החבר / ה הנבחר /ת שם הסניף
1יוסקה לוטנברגתל אביב
2יואל לשםתל אביב
3גיא בר כוכבאתל אביב
4ליאון גולדנברגתל אביב
5זאב ניבתל אביב
6רפאל רוזנברגתל אביב
7זאב בן סירהתל אביב
8ישראל בקתל אביב
9אליעזר פינקוסתל אביב
10גבריאל לוקתל אביב
11מרדכי דודתל אביב
12ציפי לניאדותל אביב


                  בברכה,

      ועדת הבחירות הארציתמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל