הערוץ הפרסומי - הטבות , הנחות והסדרים 
מיוחדים לחברי ארגון יד לבנים , פרסומים
מיוחדים לציבור האחים והאחיות ועוד....

נפתחה ההרשמה לנופש אחים ואחיות 
"אולגה על הים" 
נופש אוגוסט ונופש "שמחת תורה"
מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל