חדשות

חשוב לדעת
רכישת רכב חדש, משומש וקלנועים

רכב חדש לשימוש אישי להורים שכולים בעלי רישיון נהיגה:

הסיוע יינתן במענק ובהלוואה לרכישת הרכב ראשון ולהחלפת רכב. הרכב יירשם על-שם ההורה בלבד, אחת ל-5 שנים (60 חודש) ואילך ממועד קבלת ההטבה הקודמת לרכב ובתנאי שבאותה תקופה לא קיבלו סיוע לרכישת רכב/קלנועים ממשרד הביטחון.

סכום הסיוע לרכב ראשון: מענק על סך 33,750 שקל והלוואה בסך 22,500 שקל.

להחלפת רכב כעבור 5 שנים:

 מענק על סך 27,750 שקל והלוואה בסך 16,500 שקל.

 

כעבור 6 שנים ואילך:

מענק על סך 30,750 שקל והלוואה בסך 16,500 שקל.

רכב משומש לבעלי רישיון נהיגה:

קיימת אפשרות לרכוש רכב משומש על שם ההורה בלבד, שגילו אינו עולה על 48 חודשים. הזכאות לרכב משומש הינה חד-פעמית ותינתן להורה שלא קיבל סיוע לרכב/קלנועים ממשרד הביטחון ב-5 השנים האחרונות, וכן שהרכב לא נרכש/רשום על שם בן משפחה מקרבה ראשונה של ההורה או מחברה בה ההורה בעל שליטה או אחד מקרוביו מקרבה ראשונה. סכום הסיוע במענק 27,750 שקל והלוואה בסך 16,500 שקל. הסיוע לרכב כנ"ל ניתן במסגרת מכסה שנתית מוגבלת.

רכב חדש לשימוש אישי להורים חסרי רישיון נהיגה:

להורים הזקוקים לרכב עקב מצב בריאותי, גיל מתקדם ומסיבות אישיות/חברתיות, קיימת אפשרות לרכוש רכב על שם ההורה/הורים בלבד, בנהיגת בנם/בתם המתגוררים עמם או בסמיכות לביתם ולו/לה רישיון נהיגה תקף ובתנאי שבאותה תקופה לא קיבלו סיוע לרכישת רכב/קלנועים ממשרד הביטחון. במקרים בהם איבדו ההורים בן/בת יחיד או שילדיהם מתגוררים דרך קבע בחו"ל, תינתן אפשרות למתן סיוע לרכב בנהיגת אח/אחות/גיס/גיסה וזאת בכפוף לכללים הנוספים המפורטים בהוראת אגף משפחות והנצחה.

סכום המענק לרכב ראשון 22,500 שקל והלוואה 16,500 שקל. להחלפת רכב כעבור 5 שנים מענק על סך 18,500 שקל והלוואה על סך 16,500 שקל.

 

שיעורי נהיגה:

הורים חסרי רישיון נהיגה הלומדים נהיגה, זכאים למענק של עד 1,300 שקל כנגד קבלה.

 

החלפה לאחר 6 שנים:

מענק על-סך 20,500 שקל והלוואה על סך 16,500 שקל.

הסיוע ניתן במסגרת מכסה שנתית מוגבלת. ועדה מיוחדת במחוז תדון בכל בקשה בכפוף לכללים המפורטים בהוראת אגף משפחות.

* הורים שקיבלו סיוע לרכב בכל אחת מהאפשרויות שפורטו לעיל, מחויבים להמציא צילום מרישיון הרכב על שמם בלבד שנרכש בכספי הסיוע עד 60 יום מקבלת הסיוע.

 

קלנועים:

הורה המוגבל בניידות מפאת מצבו הרפואי וזקוק לקלנועים זכאי לסיוע ברכישתה אחת ל-5 שנים.

הסיוע ניתן כתחליף לסיוע ברכישת רכב, והינו בסך של עד 11,250 שקל.

זוג הורים הזקוקים כל אחד לקלנועים, יהיו זכאים כל אחד בנפרד לקבלת הסיוע בסכום האמור לעיל לרכישת קלנועים בודדת או קלנועים זוגית בסך של עד 16,000 שקל.

הורה שברשותו רכב שנרכש בסיוע משרד הביטחון ואשר בן/בת זוגו זקוק לקלנועים, יהיה בן/בת הזוג זכאי לסיוע לרכישת קלנועים בודדת.

 

מעלון או מעלית:

להורה שלא נעזר בעבר במענק לרכישת/החלפת דירה, קיימת אפשרות לקבלת מענק עד לסך 36,000 שקל שיינתן כחלופה למענק לרכישה/החלפת דירה.

ניתן להיעזר למטרה זו גם בהלוואה אם ההורה לא מיצה זכאות לשיפוץ דירתו בעבר.

מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל