חדשות

חשוב לדעת
עדכונים בנושא הטבות רפואיות, לאחר מיצוי זכאיות והשתתפות עצמית

 

הטבות הרשומות להלן ניתנות על סמך אישור מרופא, לאחר שמוצתה הזכאות בקופת חולים ו/או בביטוח המשלים, והשתתפות עצמית, עד הסכום המרבי שנקבע.

בקשה למימוש ההטבות תוגש לעובד הרווחה במחוז, בסמוך למועד ההוצאה בפועל ולא יאוחר משנה ממועד ההוצאה.

הבקשה תוגש בצרוף חשבונית מס/קבלה (מקור) על שם הזכאי/ית.

לא ניתן לקבל החזרים רטרואקטיביים לתקופה העולה על שנה מיום ההוצאה בפועל.

מומלץ לקבל הסבר מפורט על הדרך למימוש הסיוע, על-ידי פנייה לעובד הרווחה במחוז.

מנוי לשירות חירום רפואי לחולה לב:

 הורה (חולה לב בלבד), אשר זקוק למכשיר קרדיו ביפר ולטיפול באמצעות ניידת טיפול נמרץ לב גם יחד, זכאי לקבלת ההפניה לאחת משתי החברות הזכייניות נטל"י או שח"ל. יש לפנות לעובד הרווחה במחוז המטפל, בצירוף מכתב המלצה של הקרדיולוג. נדגיש, כי זכאים להטבה זו גם הורים בני 75 ומעלה, שקיבלו בעבר השתתפות, ללא אישור מקרדיולוג.

הורה שאין ברשותו אישור מקרדיולוג אך מבקש להיות מנוי בשירות זה, יפנה ישירות לאחת מהחברות איתן יש לנו הסדר מיוחד ויקבל הנחה מיוחדת.

לחצן מצוקה:

 הורה בודד או זוג הורים מגיל 65 יפנו לאחת מהחברות נותנות השירות בשוק וליצור התקשרות עצמאית. סכום ההשתתפות עומד על סך של 333 שקל לשנה (או לחילופין 27.75 שקל לחודש).

עדשות טלסקופיות או עדשות מיקרוסקופיות למשקפיים:

השתתפות ברכישת עדשות טלסקופיות או עדשות מיקרוסקופיות למשקפיים לכבדי-ראייה (יש להמציא תעודה), תינתן על-פי אישור רופא עיניים על מהות המחלה או על-פי המלצת "מכון לשיקום ראייה".

המימון יינתן בניכוי השתתפות הניתנת על-ידי משרד העבודה והרווחה והמרכז לעיוור.

עדשות מיוחדות למשקפי ראייה:

קיימת השתתפות עבור עדשות מיוחדות למשקפי ראייה, לאחר ניתוח, או עקב מחלת עיניים כרונית ועל-פי אישור רופא על הצורך בעדשות מיוחדות או החלפת הקיימות. גובה ההחזר עבור העדשות עומד על סך של-600 שקל לשנה או 1,000 שקל אחת לשנתיים.

השתתפות במימון טיפולים ברפואה משלימה:

 ההשתתפות תינתן עבור מספר הטיפולים שבוצעו בפועל על-ידי הזכאי/ת ולא יותר מסך מצטבר של עד 20 טיפולים לשנה, בין שהם בסוג טיפול אחד או יותר.

הבהרה: לא נדרש מיצוי הזכויות בקופת חולים כתנאי לקבלת הסיוע. הסכום המרבי לטיפול בודד הינו 115 שקל (עד 20 טיפולים). סוגי הטיפולים: אקופונקטורה (דיקור סיני), עיסוי רפואי (הודי ואחר), פלדנקרייז, נטורופתיה, פרחי באך, כירופרקטיקה, רפואה סינית, טווינה, רפלקסולוגיה, הומוטקסולוגיה, שיאצו, הרזיה הוליסטית, שיטת אלכסנדר, היפנוזה, שיטת פאולה, ביו-פידבק.

נעליים אורטופדיות:

 הורים זכאים לסיוע ברכישת נעליים אורטופדיות על-פי אישור רופא אורטופד ואם רכשו את הנעליים המיוצרות במכון מיוחד ובלעדי למכשירים אורטופדיים. הסיוע יינתן בניכוי השתתפות עצמית בסך 250 שקל. בהטבה זו לא יעלה הסיוע על 800 שקל לשנה.

מוצרי ספיגה:

 סיוע ברכישת מוצרי ספיגה למבוגרים יאושר לזכאים אשר לוקים באי שליטה על סוגר/ים, על-פי אישור מרופא, המפרט אבחנה רפואית. המוצרים מסופקים על-ידי חברת "טלאפרמה", שנבחרה בחוזה התקשרות עם משרד הביטחון. מוצרי הספיגה יסופקו לבית הזכאי/ת בהתאם לכמות שתוגדר על-ידיהם, ועד להיקף סל מוצרים שנקבע בהתקשרות. אם הזמנת המוצרים תהיה בעלות גבוהה מזו שנקבעה בהתקשרות, ישא הזכאי בהפרש העלות ישירות מול החברה.

לזכאים השוהים בבתי אבות יינתן הסיוע הנ"ל באחת הדרכים הבאות:

לזכאים השוהים בבית אבות במחלקה של תשושים/סעודיים והמימון בגין שהייתם משולם ישירות לזכאי או שהם מממנים את דמי שהייתם בבית אבות באופן עצמאי - הסיוע יינתן באמצעות אספקת מוצרי ספיגה על-ידי החברה, וההתחשבנות תעשה בין הזכאי/ת למשרד הביטחון.

לזכאים השוהים בבית אבות והסיוע בגין שהייתם משולם על-ידי משרד הביטחון ישירות לבית האבות - במקרים אלה תמוען הפנייה לבית האבות.           

השתתפות בהתייעצות רפואית:

 התייעצות רפואית מיועדת למקרים של מחלות המצריכות טיפול רפואי ממושך או התערבות כירורגית. הסיוע אינו ניתן למטרת טיפולים וניתוחים קוסמטיים. גובה ההשתתפות הינו עד 700 שקל לשנה. יודגש כי בזכאות זו ניתן להשתמש מספר פעמים עד לניצול מלוא הסל של 700 שקל בשנה.

מימון טיפולי פוריות:

 הורים שכולים המבקשים להביא ילד לעולם בעקבות השכול, זכאים להשתתפות בעלות הטיפול, בסכום מרבי לכל הטיפול עד 20,000 שקל. הסיוע מותנה באישור רפואי.

הבראה/החלמה לאחר ניתוח/אשפוז ארוך:

 הורים זכאים להבראה/החלמה לאחר ניתוח/אשפוז ארוך של למעלה מארבעה לילות-- בהיקף של שבעה ימי הבראה בארץ.

דמי ההבראה לתקופה זו נקבעים על-פי תעריף נציבות שירות המדינה העדכני לאותה תקופה. יש להציג אישור מבית החולים על ביצוע הניתוח או האשפוז. את ההטבה ניתן לממש עד 6 שבועות לאחר הניתוח/האשפוז או בתיאום עם המחוז.

תרופות לשימוש כרוני:

 מדי חודש מועבר בתגמול סכום קבוע לכלל ההורים עבור צריכת תרופות. במקרים בהם ההוצאה החודשית עבור תרופות עולה על הסכום הקבוע המשולם בתגמול (180 שקל), ניתן להגיש בקשה לתוספת מימון, בכפוף לאישורים נדרשים.

למימוש ההטבה יש לפעול כדלקמן:

להמציא אישור מהרופא המטפל ובו פירוט/סיכום מידע רפואי, התרופות הנדרשות בקביעות לשימוש כרוני ומינונן החודשי.

להציג קבלות מקור ע"ש הזכאי על תשלומים ששולמו בפועל לתרופה, במשך שלושת החודשים האחרונים. יש לוודא כי קיימת התאמה בין התרופה הנרכשת לבין האישור הרפואי לתרופות הקבועות.

לאחר בדיקת כל הנתונים כאמור תשולם השתתפות האגף במימון התרופות (מעבר ל-180 שקל) באופן שוטף לכל השנה.

הבקשה בגין רכישת תרופה שעלותה מ-400 שקל ויותר תוגש לאגף כל 3 חודשים ותכובד בהתאם.

בקשה בגין תרופה שנרכשה באופן חד-פעמי תוגש לאגף בצירוף מכתב רפואי וקבלה מקורית ע"ש הזכאי/ת ותכובד בהתאם.

אין להגיש בקשות לתרופה שעלותה פחות מ-25 שקל.

ההחזרים ייתנו בגין רכישת תרופות המאושרות על-ידי משרד הבריאות כתרופה ולא עבור תוספי מזון או ויטמינים.

מימון הוצאות נסיעה לטיפול רפואי:

 הורים הזקוקים לטיפול רפואי בבית חולים או במרפאות מומחים, ושאינם מקבלים סיוע ממשרד הביטחון ברכישת רכב ב-5 השנים האחרונות, זכאים להוצאות נסיעה במונית או באמבולנס, כל עוד תקף האישור הרפואי לכך. ההשתתפות מוגבלת ל-10 נסיעות מאושרות בחודש (או 5 נסיעות הלוך וחזור). יש להגיש אישור רופא קופ"ח המאשר אי יכולת להשתמש בתחבורה ציבורית וכן אישור מבית החולים או מרפאות המומחים בה טופלו על ביצוע הטיפול במועד הנסיעה.

טיפול שיניים:

השתתפות במימון טיפול שיניים תהא בגובה 50% מההוצאה בפועל, בהתאם לתוכנית טיפול מפורטת וצילום על-שם הזכאי והצעת מחיר חתומה בידי רופא השיניים. ההצעה תכלול פירוט הטיפולים ועלות כל אחד מהם. ההחזר יינתן על-פי שלבי התקדמות הטיפול.

ניתוחים פרטיים:

 השתתפות במימון ניתוח פרטי תינתן לניתוח שאינו במסגרת קופת החולים ועד לסכום של 10,000 שקל בניכוי השתתפות עצמית של 2,000 שקל. מדובר על ניתוחים שנעשו בארץ ואינם ניתוחים קוסמטיים.

מכשירים רפואיים:

 הורה זכאי/ת להשתתפות ברכישה או בהשכרה של מכשירים רפואיים, בהתאם לרשימה מאושרת
על-ידי האגף.

מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל