חשוב לדעת

סניף לדוגמא
רח' דוגמא 2 , שדרות
טל: 05-5555555
פקס: 05-4444444
דוא"ל
חוף כרמל - חדשות
  יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל