חדשות

חשוב לדעת
טפסים חיוניים

 

 

טופס בקשה להחזר הוצאות.
טופס בקשה לתשלום השתתפות בהוצאות אזכרה שנתית לנציג משפחה.
טופס בקשת הלוואה להורים שכולים.
טופס בקשה למענק השתתפות במימון לימודים לילדי הורים שכולים.
בקשה לחברות בארגון יד לבנים לאחים/אחיות שכולים – (למילוי ומשלוח על ידי אח אחד בלבד מכל משפחה).
בקשת חברות בקרן "דמי חבר" – (למילוי ומשלוח על ידי כל יתר האחים/אחיות במשפחה).
בקשת חברות לעמותת יד לבנים ע"ר 580020766 – למילוי ומשלוח על ידי הורים שכולים על פי הנחיית רשם העמותות.
בקשת חברות בארגון יד לבנים – למילוי ומשלוח על ידי הורים שכולים אשר אינם מוכרים על ידי משרד הביטחון.
הצהרה בדבר הכנסות לצורך קבלת תוספת בשל צרכים מיוחדים לשכול חסר הכנסה
בקשה לחברות בארגון יד לבנים לאחים/אחיות שכולים – (למילוי ומשלוח על ידי אח אחד בלבד מכל משפחה).
בקשת חברות בקרן "דמי חבר" – (למילוי ומשלוח על ידי כל יתר האחים/אחיות במשפחה).
בקשת חברות לעמותת יד לבנים ע"ר 580020766 – למילוי ומשלוח על ידי הורים שכולים על פי הנחיית רשם העמותות.
בקשה לעדכון פרטי בנק למשפחות
מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל