חדשות

חשוב לדעת
דרכי הנצחה

 

הסבר כללי
היחידה להנצחת החייל פועלת מכוח חוק בתי-קברות צבאיים, תש"י - 1950. חוק זה מסדיר את נושאי קבורת החללים והנצחתם.
היחידה ממונה על ההקמה, האחזקה והטיפול בבתי- קברות צבאיים, בחלקות הצבאיות ובקברים יחידים שבבתי-הקברות האזרחיים. היחידה מסייעת בפעולות הנצחה שונות של הנופלים, בעריכה והוצאה של ספרי הנצחה ממלכתיים, וכן בעריכת טקסים ממלכתיים: טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, טקס ז' באדר ואזכרות.
מטה היחידה נמצא ברח' דרך יעקב דורי, ת. ד 976 קרית אונו מיקוד: 55108 , סמוך ללשכת הגיוס תל-השומר
טלפון: 03-7380273-4 ו- 03-7380261, פקס - 03-7380626.
הלשכות המחוזיות נמצאות בירושלים, בתל-השומר, בחיפה, באר-שבע, רחובות ובטבריה.


הקמת מצבה צבאית
1) היחידה להנצחת החייל מקימה מצבות אחידות בצורתן על קברות החללים.
המצבה מוקמת בתקופת רגיעה עד ליום ה"שלושים". סמוך למועד זה יוצג בפני המשפחה נוסח החקיקה, בהתאם לפרטיו האישיים של החלל ולנסיבות הנפילה, כפי שנקבע בתקנות בתי-קברות צבאיים (כללים לכיתוב על מצבות), התשנ"ז - 1997.
2) כיתוב אישי: הורים ואלמנות הרוצים בתוספת לכיתוב לביטוי אישי על גבי המצבה יפנו בבקשה למשרד האזורי של היחידה או למטה היחידה.


הקמת מצבה אזרחית
משפחת החלל הבוחרת קבורת יקירה בבית-קברות אזרחי זכאית להשתתפות בהקמת מצבה אזרחית בשווה-ערך לעלות מצבה צבאית.


חפצים אישיים
סמוך ליום ה"שלושים" יימסרו למשפחה החפצים האישיים של החלל ע"י נציג צה"ל, שיתאם עם המשפחה את מועד הגעתו.


תעודת פטירה
תעודת פטירה, המתקבלת ממשרד הפנים, תימסר למשפחה עם קבלתה ע"י היחידה להנצחת החייל.


עלייה לבתי-הקברות הצבאיים
היחידה להנצחת החייל מסייעת בהסעה לבית הקברות ביום ה"שבעה", ביום ה"שלושים" וביום השנה. ההסעה תצא מבית ההורים לבית הקברות, תמתין עד שלוש שעות ותצא חזרה. סיוע בהסעה ביום הזיכרון הכללי לחללי מערכות ישראל יינתן רק למשפחות שתאריך נפילת יקיריהן חל ביום זה.

להסדרת ההסעה יש להתקשר ליחידה להנצחת החייל כשבועיים לפני מועד האזכרה, בטלפונים:
בתל השומר 03-7380179/181/180.
בירושלים - 02-5657247/8.
בחיפה - 04-8301322/55.
בבאר-שבע - 08-6206620
ברחובות - 08-9442915
בטבריה - 04-6729301.


מפעלי הנצחה
1) הנצחה ממלכתית
היחידה להנצחת החייל מוציאה לאור ספר "יזכור" ובו תולדות חייהם של הנופלים וקווים לדמותם. מערכת ספר "יזכור" פונה למשפחות לקבל מהן את החומר המתאים לספר.
משרד הבטחון, באמצעות היחידה להנצחת החייל, הקים ומפעיל אתר הנצחה לאומי - אתר "יזכור" - ברשת האינטרנט. האתר מכיל את רשימת כל הנופלים במערכות ישראל ואת סיפור חייהם. כתובת האתר:
http://www.izkor.mod.gov.il


2) הנצחה אישית
א) הנצחה אישית כללית
ניתן להעזר ביחידה להנצחת החייל הן בייעוץ והן במענק כספי להנצחה אישית כגון: הוצאת חוברת זכרון, הקמת קרן מלגות, טורניר לזכר הנופל וכדו'. מענק זה הינו חד-פעמי (גובהו נכון להיום - 5,100 ₪).
המענק נועד לסייע בלבד ואינו מכסה את הוצאות ההנצחה.
ניתן להתקשר לטל' 03-7380288 לקבלת המענק.


הערה: הורים ואחים שכולים זכאים לזיכוי מס בשיעור 30% מסכום ההוצאות להנצחת זכר הבן/אח. הורים המבקשים לממש זכאות זו ימציאו לשלטונות מס הכנסה אישור ממחוז המשפחות וההנצחה באזור מגוריו על היותם משפחה שכולה או תעודת משפחה שכולה.


ב) הנצחה אישית תורנית
ניתן להעזר ביחידה להנצחת החייל הן בייעוץ והן במענק כספי להנצחה אישית תורנית כגון: ספריות תורניות, תשמישי קדושה, ספר תורה וכדו'.
מענק זה הינו חד-פעמי. המענק נועד לסייע בלבד ואינו מכסה את הוצאות ההנצחה.
משפחה המעוניינת להנציח את יקירה בדרך זו תפנה ליחידה להנצחת החייל, טל' 03-7380256 או למשרד האזורי (של היחידה להנצחת החייל) לקבלת מענק מתאים.
כמו-כן, היחידה תפנה למשרד הדתות בבקשה למתן מענק נוסף לצורך זה.


הגעה ארצה או נסיעה לחו"ל לביקור התייחדות שנתי
הורים שכולים זכאים לביקור התייחדות, בארץ או בחו"ל, אחת לשנה, סמוך למועד האזכרה השנתית, בהשתתפות משרד הבטחון המממן את הוצאות הנסיעה הלוך ושוב וכן הוצאות שהייה במלון עד 7 לילות או לחילופין סך של 565.- ₪ לכל התקופה.
אחים ואחיות במשפחות שכולות זכאים לביקור התייחדות במימון המשרד אחת לשנה עד גיל 18 ומעל גיל 18 אחת ל-חמש שנים.


לתיאום הנסיעה ניתן לפנות:
בארץ - ליחידה להנצחת החייל, טל' 03-7380288.
בחו"ל - לנציגות ישראל (שגרירות, קונסוליה או נספחות צה"ל) הקרובה למקום
מגוריהם. זו תעביר את הבקשה ליחידה להנצחת החייל.


השתתפות בהוצאות אבל
הורים שכולים זכאים למענק חד פעמי בסך 6,100 ₪ להשתתפות בהוצאות אבל. המענק יינתן למשפחה עד ליום ה"שלושים" ע"י נציג היחידה להנצחת החייל.


השתתפות בהוצאות אזכרה
השתתפות בהוצאות אזכרה (נכון לחודש יולי 2005 בסך 780 ₪) אחת לשנה תבוצע באופן אוטומטי ישירות לתלוש התגמול בחודש בו חל מועד האזכרה השנתי. הורים שאינם מקבלים תגמול חודשי מתבקשים לפנות בפעם הראשונה בכתב או בטלפון ליחידה להנצחת החייל, טל' 03-7380288, כחודשיים לפני מועד האזכרה ולאחר מכן התשלום יועבר באופן אוטומטי לחשבון הבנק כל שנה.
המענקים הכספיים הינם למטרת סיוע בלבד, אינם באים לכסות את כל ההוצאות ואינם ניתנים רטרואקטיבית.
לנוחיותכם ניתן למלא טופס הבקשה המופיע בקישורית טפסים.


השתתפות בהוצאות הקמת מצבה להורים שכולים
בן/בת זוג של הורה שכול שנפטר, או השאר הקרוב ביותר, זכאים להשתתפות בהוצאות הקמת מצבה להורים שכולים. סכום ההשתתפות - 3,750 ₪, נכון ליולי 2005 תוקף ההשתתפות עד שנה מיום הפטירה. יש לפנות לטל' 03-7380256.


השתתפות ברכישת חלקת קבר
בן/בת זוג של הורה שכול שנפטר זכאי להשתתפות בסך 4,400 ₪, נכון ליולי 2005, לרכישת חלקת קבר ליד בן זוגו של הורה שכול שנפטר. יש לפנות לטל' 03-7380256.


השתתפות בהקמת מצבה לנכה צה"ל שנפטר עקב נכותו.
אם/אב של נכה שנפטר עקב נכותו, שהוכרו ע"י משרד הבטחון, או השאר הקרוב ביותר, זכאים להשתתפות בהוצאות הקמתה של מצבה לנכה כנ"ל.
סכום ההשתתפות - 3,750 ₪, נכון ליולי 2005 יש לפנות לטלפון 03-7380256.

מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל