חדשות

חשוב לדעת
מידע למשפחות - צרכים מיוחדים

 

משפחה שכולה המבקשת סיוע שאינו כלול במסגרת החוק תפנה ללשכת השיקום הקרובה לעובד השיקום או לעובד הרווחה ותמציא פרטים עניינים לבקשתה.
להלן סוגי הסיוע:

 • מימון התייעצות רפואית
  התייעצות רפואית מוגבלת לרופא מומחה אחת לשנה. למחלות המצריכות טיפול רפואי ממושך או התערבות כירוגית. יש להציג אישור מהביטוח המשלים על זכאות/אי זכאות למימון התשלום וגובה ההשתתפות.
  גובה ההשתתפות עד 700 ₪.
 • מימון נעליים אורטופדיות
  הורים זכאים לסיוע ברכישת נעליים אורטופדיות על פי אישור רופא אורטופד ובהצגת אישור מהביטוח המשלים על זכאות או על גובה ההשתתפות. הסיוע יינתן על ההפרש (על פי המקרה) ובניכוי השתתפות עצמית בסך 250 ₪. בהטבה זו לא יעלה הסיוע על 800 ₪ לשנה.


צרכים רפואים

 • מימון עדשות למשקפיים / מגע
  כדי לקבל החזר עבור מימון עדשות טלסקופיות ומיקרוסקופיות וכן עדשות לכבדי ראייה, יש להמציא מסמך החתום על ידי רופא עיניים המפרט את מהות המחלה והצורך בעדשות אלו. על פי המלצת "מכון לשיקום ראייה ירודה", יש להמציא גם אישור ממשרד העבודה והרווחה על גובה ההחזר שלהם (המשרד מממן כ-30% מהעלות דרך המרכז לעיוור). את ההפרש יממן אגף השיקום באמצעות לשכת השיקום וכנגד צילום קבלה. החזר עבור עדשות למשקפיים או עדשות מגע (במקרה של מחלת עיניים כרונית או לאחר ניתוח עיניים), הוא עד 600 ₪ לשנה או 1,000 ₪ אחת לשנתיים. יש לצרף אישור מרופא עיניים על הצורך במשקפיים. במקרה של החלפה (מימון שני ואילך) יש לצרף אישור רופא עיניים המעיד על הצורך בהחלפה.
 • מימון לשירות טיפול נמרץ לב וקרדיופון
  הורה (חולה לב בלבד) הזקוק למכשיר קרדיופון על פי המלצת רדיולוג, והאישור הרפואי שלו תקף לשנתיים יתקשר לאחת מהחברות נטל"י/ שח"ל וישלם עבור המנוי. חשבונית יחד עם אישור הקרדיולוג יועברו לעובדת הרווחה בלשכת המשפחות, שתפעל להחזר בגובה המקובל כיום. נדגיש שזכאים להטבה זאת גם הורים בני 75 ומעלה שקיבלו בעבר השתתפות והם ייהנו מההטבה ללא אישור מקרדיולוג.
 • מימון לחצן מצוקה
  הזכאים ללחצן מצוקה הינם הורה בודד מגיל 65 או זוג הורים מגיל 65. יש לפנות לאחת מהחברות נותנות השרות ולהגיש קבלה על התלום לעובדת הרווחה בלשכה. סכום ההשתתפות הינו בסך 333 ₪ לשנה (או לחילופין 27.75 ₪ לחודש).
 • ניתוחים פרטיים
  זכאים לניצול הטבה זו רק הורים המתקיימים מהתגמולים. הסכום המירבי - מלוא ההשתתפות של המשרד הינו 10,000 ₪ בניכוי השתתפות עצמית של 2,000 ₪.
 • מימון טיפול פוריות
  הורים שכולים המבקשים להביא ילד לעולם בעקבות השכול, זכאים להשתתפות בסכום הטיפול מירבי ("גג") לכל הטיפול עד 20,000 ₪. הסיוע מותנה באישור רפואי ובהצגת חשבונית וקבלה.


מכשירים רפואים
- להורים שכולים הנזקקים למכשירים רפואיים, ששימושם הבלעדי נועד לנכים או לחולים, יינתן החזר כספי בגובה הסכום העודף, לאחר השתתפות עצמית בגובה 200 ₪ לכל מכשיר.
- הורים שכולים השוהים בסידור מוסדי יקבלו את מלוא המימון למכשירים רפואיים.
- הורים שכולים הנזקקים לכיסא גלגלים יוכלו לקבלו בהשאלה עפ"י אישור רפואי על הזדקקותם לו.
- עגלות נכים הדורשות התאמה מיוחדת לצורכי הזכאי תינתנה באמצעות החזר כספי, בכפוף למפורט בכללים הנהוגים לגבי מכשירים רפואיים ובאישור המפקח הארצי על השירותים הסוציאליים.
- הורים הזקוקים למוצרי ספיגה כתוצאה מאי שליטה מלאה באחד הסוגרים זכאים לסיוע עד סך של 450 ₪ לחודש (יש להציג אישור רפואי) המימוש נעשה באמצעות עובדת הרווחה בלשכות המשפחות. בימים הקרובים יתבצע שינוי בהטבה זו לאחר התקשרות עם אחת החברות. פרטים יועברו בהמשך.


כיצד לממש זכות החזר תשלום לצרכים רפואיים?
* יש לפנות לעובד הרווחה בלשכת השיקום הקרובה.
* יש להצטייד באישור הרפואי המתאים.
* יש לצרף קבלה מקורית לכל בקשה המוגשת בעניין צרכים רפואיים.


מימון הבראה להורים
1) הורים שכולים זכאים ל-10 ימי הבראה בסמוך לאסון. הזכאות קיימת עד 18 חודש מיום האסון וניתנת לפיצול. התשלום יהיה אוטומטי.
2) הורים לאחר ניתוח או אשפוז ממושך של למעלה מארבעה לילות זכאים שבעה ימי הבראה בארץ בלבד.
דמי ההבראה לתקופה זו ישולמו על פי תעריף נציבות שרות המדינה העדכני לאותה תקופה. יש להציג אישור מבית החולים על ביצוע הניתוח או האישפוז. ניצול ההטבה - עד ששה שבועות לאחר הניתוח/אישפוז או בתיאום עם הלשכה.


תרופות לחולים כרוניים
ניתן מימון עבור התרופות הניתנות באופן קבוע לחולים כרוניים, או הסובלים ממחלות ממושכות ובלבד שהינן מאושרות על ידי משרד הבריאות כתרופה ולא תוספי מזון או ויטמינים.
למימוש ההטבה יש לפעול כדלקמן:
א. להמציא אישור מהרופא המטפל, המפרט את המחלות והתרופות, הנדרשות בקביעות לשימוש כרוני, כולל פירוט התקופה בה נדרש המינון החודשי.
ב. להציג אישור קופת החולים שהתרופה אינה ממומנת על ידה באמצעות סל הבריאות ו/או על ידי הביטוח המשלים.
ג. להמציא קבלות מקור על שם הזכאי, על תשלומים ששולמו בפועל עבור רכישה חודשית במשך שלושה חודשים אחרונים.
ד. יש לוודא כי קיימת התאמה בין התרופה הנרכשת לבין האישור הרפואי לתרופות הקבועות.


מימון הוצאות נסיעה לטיפול רפואי
1. הורים הזקוקים לטיפול רפואי בבית חולים או במרפאות מומחים
ושאינם מקבלים סיוע ממשרד הבטחון ברכישת רכב בחמש השנים האחרונות, יגישו קבלת מקור על הוצאות הנסיעה במונית או באוטובוס (למי שאינו יכול לנסוע במונית) - כל עוד תקף האישור הרפואי לכך. ההשתתפות מוגבלת לעשר נסיעות מאושרות בחודש (או חמש נסיעות הלוך וחזור). יש להגיש אישור רופא קופ"ח, המאשר אי יכולת להשתמש בתחבורה ציבורית וכן אישור מבית החולים או מרפאות המומחים בה טופל על ביצוע הטיפול במועד הנסיעה וכן אישור מקופ"ח על זכאות/אי זכאות למימון התשלום.
2. מימון נסיעה למועדון תעסוקתי: הורים הנוסעים למועדון תעסוקתי הנמצא במרחק העולה על 20 ק"מ לכיוון אחד ממקום גוריהם זכאים למימון מלא לנסיעות בתחבורה ציבורית עפ"י מספר ביקוריהם החודשיים במועדון.


כיצד לממש זכות החזר עבור נסיעות לטיפול רפואי?

 יש להגיש בקשה לעובד הרווחה בצירוף:
* אישור רפואי לפיו המבקש איננו מסוגל לנסוע בתחבורה ציבורית.
* אישור מהמוסד הרפואי בו טופל על קבלת טיפול רפואי.
* קבלה מקורית על הנסיעה, בה יפורט יעד הנסיעה.


טיפול שיניים
הורים שביצעו בפועל טיפול שיניים על פי תוכנית מפורטת, יגישו ללשכת המשפחות אישור מהרופא המבצע, ובו פירוט הטיפולים ועלותם. כמו כן יש לצרף חשבונית מס וקבלת מקור על של ההורה על התשלומים שבוצעו בפועל, תוך פירוט אופן התשלום בקבלה.
ההחזר הינו 50% מהתשלום בפועל.
אין החזר על תשלום מראש. ההחזר יתבצע עד שנה מיום ההוצאה בפועל.
להורים חברי קיבוצים הנוהל זהה, למעט בנושא האישור הרפואי של הרופא המבצע במרפאת הקיבוץ, ובהתאם לתעריף הנהוג במרפאות השיניים בקיבוצים.


מימון החזר לטיפולים אלטרנטיביים (רפואה משלימה)
הסיוע ינתן להורים שכולים עפ"י אישור רפואי חתום ע"י רופא מטפל שימליץ על הטיפול ומשכו. ההחזר ינתן עבור טיפולים אלטרנטיביים שאושרו ע"י אגף השיקום, בגובה של עד 90 ₪ לטיפול.


לימוד נהיגה
הורים חסרי רשיון נהיגה הלומדים נהיגה זכאים למענק של עד 1,300 ₪.


הטבות אחים/אחיות
מענק השתתפות בהוצאות לימודים לבני הורים שכולים (אחי נספים) הלומדים בכיתות ז'-ח' ובבתי"ס תיכוניים
הורים שכולים שלהם ילדים הלומדים בבתי-ספר בכיתות ז'-יב' זכאים לסיוע בגין הוצאות לימודים הנדרשות ע"י ביה"ס, כמו: אגרת רישום, חינוך משלים, פעילות חברתית וכו' (לא כולל הוצאות עבור ספרים, ביגוד, אחזקה בפנימיה וכו'), עד לסכום מרבי שייקבע, מדי שנת לימודים, ע"י אגף השיקום (הסכום המרבי שנקבע לשנת הלימודים תשס"א הוא 1,654 ₪).
המענק ישולם לזכאים כנ"ל, באופן אוטומטי, מדי שנה, עבור שנת הלימודים המתחילה בספטמבר והמסתיימת ביוני בשנה שלאחריה. עם תחילתה של שנת הלימודים החדשה לא ישולם עוד המענק עבור שנת הלימודים הקודמת. מספר המענקים לא יעלה על שישה (מענק חד-שנתי לכל כיתת לימוד).
הורים שכולים כנ"ל שיוכרו לאחר תשלום המענק לזכאים, יפנו לעובד הרווחה בלשכת השיקום המטפלת בהם, ימלאו טופס בקשה לקבלת המענק ויקבלו את החלק היחסי מיום ההכרה ועד למועד סיום שנת הלימודים השוטפת.


מענק לימודים אקדמים
אחים שכולים הלומדים במסדות אקדמים לתואר ראשון וכן במכללות על תיכוניות מוכרות ובסמינרים בהם שכר הלימוד גבוה או מקביל לסכומים הנהוגים באוניברסיטאות יהיו זכאים להחזר תשלום הסכום המירבי, אך לא יותר מ-40% מסכום ההוצאה בפעול.
בכל המוסדות האחרים המוכרים לרבות קורסים אשר נמשכים שנה אחת לפחות והמעניקים תעודה מקצועית מוכרת - זכאים אחים שכולים להחזר בשיעור של 40% משכר לימוד יסודי (ללא נילווים) ששולם בפועל, ובלבד שלא יעלה על השיעור המירבי הקבוע.
סטודנטים בתוכנית אקדמאית של האונברסיטה הפתוחה, זכאים למענק בתנאי שילמדו לפחות ארבעה קורסים בשנה (שניים בכל סימסטר) ובלבד שסכום המענק לא יחרוג מהסכום המירבי בשנה. תקופת זכאותם היא לשלוש שנים המקבילות לתואר ראשון.
את הבקשה למענק יש להגיש על גבי הטפסים המיועדים לכך, אצל עובדות הרווחה בלשכות. כל האמור תקף לגבי אחים שכולים עד גיל 30, כנהוג לגבי ילדי הנכים ויתומי צה"ל.


טיפול פסיכולוגי
בעקבות בקשות של אחים ומשפחות סוכם כי לגבי מקרים בהם פונים אחים לקבלת טיפול הנמשך מעבר לשלוש שנים תתבצע הערכה של עובד השיקום עם הגורם המטפל. הערכה זו תבדוק את הצורך בטיפול ואת מטרותיו והדבר יאושר על סמך חוות דעת מקצועית זו.
במקרים של חילוקי דעות מקצועיים, יובא הנושא לבדיקת גורם חיצוני, אשר יהיה מוסמך לקבוע המשך הטיפול. במקרים בהם על פי חוות הדעת יש צורך בטיפול "תחזוקתי" הוא יאושר במתכונת של טיפול פרטני - עד לשעתיים בחודש בלבד.


שיעורי עזר לאחי הנספים
שיעורי עזר לאחים של נספי צה"ל ניתנים עד שנתיים לאחר האסון, כאשר תקופת הסיוע למימון השיעורים אינה עולה על שנה אחת. השיעורים ימומנו רק עפ"י ובהתאם לדרישת ביה"ס, או כאשר עובד השיקום שוכנע בצורך של התלמיד לעזרה בתחומי לימוד מוגדרים. יאושר תשלום של עד 18 שעות חודשיות לפי מחיר של עד 55 ₪ לשיעור (המחיר יעודכן מפעם לפעם).


לצורך מימון הסיוע האמור יש לפנות לעובד השיקום.

מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל