חדשות

חשוב לדעת
מידע למשפחות - שיכון ודיור

 

סיוע לרכישת דירה, החלפתה, הרחבתה ו/או שיפוצה

 • סיוע לרכישת דירה ראשונה
  הורים שכולים מחוסר דיור אשר אין בבעלותם דירה, או חלק מדירה, הרוכשים דירה לראשונה, וכן הורים שכולים המתגוררים בשכירות מוגנת (דמי מפתח) או בשכירות של חברה ציבורית (עמידר, עמיגור, חלמיש, פרזות וכד') המבקשים לרכוש את הדירה בה הם מתגוררים כאמור, זכאים, במסגרת כללים ותנאים הנקבעים מעת לעת, להסתייע במענק ובהלוואה לרכישת דירה ראשונה בסכומים הר"מ:-
  .-103,000 ₪ מענק + .-185,000 ₪ הלוואה.

 • סיוע לרכישת והחלפת דירה
  הורים שכולים המבקשים להחליף את דירתם מסיבות של צפיפות דיור (בהתאם לקריטריונים של משרד השיכון), מגורים בתקן בנייה נמוך מהמקובל, סביבה לא מתאימה, סיבה בריאותית וסיבה רגשית או משפחתית - זכאים לסיוע למטרה זו במענק ובהלוואה.
  מענק - למענק להחלפת דירה כאמור לעיל יהיו זכאים הורים שכולים אשר שווי דירתם הנמכרת אינו עולה, בסכום השווה בשקלים, על 200,00 דולר.
  גובה המענק הינו בסך -.36,000 ₪ נכון ליולי 2005.
 • הלוואה - להלוואה יהיו זכאים הורים שכולים המבקשים להחליף דירתם מהסיבות שפורטו לעיל.
  גובה הלוואה הינה בסך -. 92,500 ₪ נכון ליולי 2005.
 • סיוע לשיפוצים, שינויים והרחבת דירה
  הלוואה לשיפוצים תינתן להורים שכולים לצורך עריכת שיפוצים חיונים הנדרשים עקב רטיבות, דליפות מהגג, צנרת רקובה, ריצוף שוקע וכיוצא בזה. כמו כן, תינתן הלוואה לשינויים והרחבת דירה להורים שכולים המתגוררים בצפיפות דיור.
  שיעורי הסיוע כאמור לעיל הינם בהתאם לכללים, להוראות ולקריטריונים הקיימים ובהתאם להחלטת ועדת הדיור המוסמכת. מידע מלא בעניין זה ניתן לקבל אצל עובד הדיור בלשכת השיקום באיזור מגוריך.
 • התקנת מעלית/מעלון
  משפחות זכאיות לסיוע בהתקנת מעלית/מעלון הינם כאלה שלא נעזרו בעבק במענק דיור ואשר מסיבות כפויות או מגבלות ניידות נבקשות להתקין מעלית/מעלון בביתם, או הורים מעל גיל 65 ו/או עפ"י החלטת דיירי הבית המשותף אשר החליטו על התקנת מעלית בבנין.
  גובה המענק הינו 36,000 ₪ .
  ההלוואה בגובה של עד 48,000 ₪.

מימוש הזכאות מותנה בכך שאין סיוע מגוף אחר כגון ביטוח לאומי וכדומה.
הסיוע הינו במקום הסיוע להחלפת דירה.


למי לפנות בבקשה לסיוע לדיור?
יש לפנות לעובד הדיור בלשכת השיקום באיזור מגוריך בצירוף אישורים ונימוקים לבקשה ולציין את מטרת הסיוע ותכנית מימושה.


ערבויות
אם הבנק איננו מסתפק בערבים שהוציא מבקש ההלוואה, רשאי הלווה לפנות ללשכת השיקום ולבקש ערבות נוספת של אגף השיקום. בקשתו תישקל לגופה.


דירות בתנאי שכירות ציבורית
הורים שכולים מחוסרי דיור ומעוטי יכולת, שלא ניתן לפתור את בעיית דיורם ע"י הלוואה לרכישת דירה, יוכלו להיעזר, במסגרת האפשרויות שתועמדנה לרשות אגף השיקום, בהמלצה לקבלת דירה בתנאי שכירות נוחים באמצעות משרד השיכון וחברות האכלוס הציבוריות (עמידר, עמיגור, פרזות), עפ"י הקריטריונים הנהוגים על ידיהם.


סיוע במימון דיור בשכירות פרטית
1) הורים שכולים מחוסרי דיור (שאין ושלא היתה בעבר בבעלותם דירה) הפונים בבקשה להשתתפות במימון שכירות פרטית - ינתן להם הסיוע כאמור, לתקופת השנה הראשונה שבסמוך לאסון, עם אפשרות הארכה לתקופה של שנה נוספת.
במהלך השנה השנייה למן האסון, יש להמציא תכנית מעשית לפתרון מגורי קבע. בהעדר תכנית למגורי קבע, כאמור, לא ינתן סיוע נוסף במימון שכר דירה, מעבר לשנתיים שאושרו כמפורט לעיל.
2) הורים שכולים המחליפים דירה בגין צפיפות ביחס למספר הנפשות, מגורים בסטנדרט בנייה נמוך מהמקובל, סביבה לא מתאימה, בריאות, סיבה רגשית ומשפחתית, וקיים פער זמנים ממועד פינוי הדירה אותה מכרו ועד לקבלת הדירה אותה רכשו, ובגלל הפער, כאמור, מבקשים סיוע זמני במימון שכר דירה - ינתן להם סיוע לתקופה שלא תעלה על שנה אחת בלבד.


למי לפנות בבקשה לדירה בתנאי שכירות?
יש לפנות לעובד הדיור בלשכת השיקום באיזור מגוריך ולהמציא פרטים מאומתים, המהווים בסיס לבקשה.


ערעורים
זכאי שוועדת דיור לא אישרה בקשתו, רשאי לערער בפני ועדת הערעורים העליונה בה יהיו מיוצגים המערער, ארגון יד לבנים, מטה האגף, מנהל לשכת השיקום שלא מאיזור מגורי המערער והאחראי לדיור ולשיקום בלשכתו. את הערעור ניתן להגיש לעובד/ת הדיור בלשכת השיקום באיזור מגוריך.

מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל