חדשות

חשוב לדעת
מידע למשפחות - שיקום

 

שרותי ייעוץ הניתנים ע"י עובדי שיקום ועובדי רווחה
עובדי השיקום עומדים לרשות המשפחות במתן ייעוץ, הכוונה והדרכה בבעיות הכרוכות בשיקומם מבחינה נפשית, משפחתית וחברתית.
במידת הצורך, עובדי השיקום מכוונים את המשפחות לנותני השירותים השונים בלשכת השיקום ובקהילה.
בכל עניין הכרוך במימוש זכאויות, כולל תגמולים, ובמימוש הטבות, ניתנים ייעוץ וסיוע למשפחות ע"י עובדי הרווחה הלשכתיים.


טיפול פסיכולוגי
בנוסף לטיפול הנפשי הניתן ע"י עובדי השיקום, הורים שכולים זכאים למימון טיפול פסיכולוגי כאשר, להערכת עובד השיקום, טיפול זה יכול לסייע בשיפור מצבם הרגשי ותפקודם.
למימוש עזרת אגף המשפחות וההנצחה במימון טיפול פסיכולוגי, על הזכאי להיפגש עם עובד השיקום שלו. מימון הטיפול מותנה בהסכמה בין הזכאי לעובד השיקום לגבי הבעיה הדורשת התייחסות, יעדי הטיפול, הערכת היכולת להיעזר בטיפול וסוג הטיפול הדרוש.


במסגרת אישור הטיפול ייקבעו סוג הטיפול, תדירותו ומשך הטיפול.
טיפול יאושר לגבי מטפל מוסמך המתאים לתת את הטיפול הנדרש.


מימון הטיפול יכול להתבצע באחת משתי הדרכים:
• ע"י הפניית הזכאי למטפל ששכרו ישולם ישירות ע"י האגף.
• הזכאי בוחר את המטפל בעצמו ומקבל החזר כספי. במקרה זה ההחזר הינו על-פי תעריפי משרד הבטחון לשרותים פסיכולוגיים.
אם לקראת תום תקופת הטיפול שאושרה יתברר שיש צורך בטיפול נוסף, ייבדק צורך זה ע"י ועדה מקצועית בכירה.


אחים שכולים הזקוקים לטיפול פסיכולוגי - יקבלו השרות כמפורט לגבי אחים שכולים.


קבוצות תמיכה טיפוליות
אגף משפחות והנצחה מארגן קבוצות תמיכה טיפוליות להורים שכולים בשנים הראשונות שלאחר האובדן. הקבוצות מונחות ע"י אנשי מקצוע, נמשכות בין שנה לשנתיים ומיועדות לסייע למשתתפים בהתמודדותם עם הקשיים המתעוררים בעקבות האובדן.


הקבוצות מתקיימות ברוב הלשכות המחוזיות והפעלתן מותנית במספר המשתתפים. הורים הרוצים לבדוק אפשרות הצטרפות לקבוצה יפנו לעובד השיקום.


כמו-כן מארגן האגף קבוצות תמיכה לבני נוער - אחי נספים ויתומים בגילאי 18-16 (כיתות יא'-יב').
הקבוצה מתקיימת במשך כארבעה - חמישה חודשים (בין סוכות לפסח). המעוניינים יפנו לעובד השיקום. קיום הקבוצה מותנה במספר מספיק של משתתפים.
כמו כן מתקיימות קבוצות תמיכה להורים וותקים בשכול. לפרטים יש לנות למחוזות אגף המשפחות וההנצחה.


מתנדבים לסיוע למשפחות
אגף משפחות והנצחה מפעיל מתנדבים לסיוע ותמיכה חברתית-רגשית למשפחות השכולות. משך הקשר של המתנדבים עם המשפחות מותאם לצורכי המשפחה. עבודת המתנדבים נעשית בהדרכת אנשי מקצוע של האגף ובפיקוחם. הורים המעוניינים בקשר עם מתנדב יפנו לעובד השיקום, שיבדוק האם ניתן למצוא מתנדב המתאים להם.

מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל