סמ"ר

גרש שמואל

תאריך נפילה:
כ"ח ב תשרי תשנ"ג ( 25/10/1992 )

חיל תותחנים

בית עלמין:ראשון לציון (צבאי)

מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
רח' בית הלל 2 , תל-אביב
מיקוד 67017
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל