טור'

שוהם דוד

תאריך נפילה:
א' ב אייר תשמ"ז ( 30/4/1987 )

חיל רגלים

בית עלמין:נוה הדר חל צבאית


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל