מישר

רוזנברג אהרן

תאריך נפילה:
כ"ה ב אדר ב' תש"ג ( 1/4/1943 )


בית עלמין:פתח תקוה (אזרחי)


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל