שאול מיכאל

תאריך נפילה:
ט' ב אדר ב' תשע"א ( 15/3/2011 )

חיל רפואה

בית עלמין:(אביחיל (אזרחי


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל