מישר

שאואט יהושע

תאריך נפילה:
ד' ב תשרי תש"ע ( 22/9/2009 )


בית עלמין:צפת - חדש (אזרחי)


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל