מישר

שגיא שלמה

תאריך נפילה:
ד' ב ניסן תשס"ט ( 30/3/2009 )


בית עלמין:גאולי תימן


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל