מישר

ריזה פאול

תאריך נפילה:
ג' ב כסלו תשס"ח ( 13/11/2007 )


בית עלמין:מעלות


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל