מישר

שגיב ישראל

תאריך נפילה:
י"ח ב אדר תשס"ו ( 18/3/2006 )


בית עלמין:רחובות-חדש (אזרחי)


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל