מישר

רפאל אברהם

תאריך נפילה:
כ"ח ב סיון תשס"ה ( 5/7/2005 )


בית עלמין:ירקון


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל