מישר

שוחטמן שמואל

תאריך נפילה:
ה' ב ניסן תשס"ד ( 27/3/2004 )


בית עלמין:רמת השרון - מורשה


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל