פקד

שועלי שגית

תאריך נפילה:
ד' ב תשרי תשע"ב ( 2/10/2011 )

משטרת ישראל

בית עלמין:(פתח תקוה (צבאי


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל