רס"ר

רז לגזיאל צבי

תאריך נפילה:
ד' ב אלול תשע"א ( 3/9/2011 )


בית עלמין:(יהוד (חלקה צבאית


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל