תנ"צ

תומר אהובה

תאריך נפילה:
כ"ט ב כסלו תשע"א ( 6/12/2010 )

משטרת ישראל

בית עלמין:(חיפה (צבאי


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל