מישר

רחמימוב ולדיסלב

תאריך נפילה:
כ"ה ב כסלו תשע"א ( 2/12/2010 )

שב"ס

בית עלמין:(באר שבע (צבאי


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל