רס"ב

רייס חיים

תאריך נפילה:
ד' ב חשון תשע"א ( 12/10/2010 )

משטרת ישראל

בית עלמין:(טבריה (צבאי


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל