רס"ן

שטולץ ז'נט

תאריך נפילה:
ו' ב חשון תש"ע ( 24/10/2009 )

חיל לוגיסטיקה

בית עלמין:נתניה (צבאי)


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל