סרן

רמון אסף

תאריך נפילה:
כ"ד ב אלול תשס"ט ( 13/9/2009 )

חיל אוויר

בית עלמין:נהלל


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל