רנ"ג

רמרזקר יחזקאל

תאריך נפילה:
כ' ב אדר תשס"ט ( 15/3/2009 )

משטרת ישראל

בית עלמין:יבנה חלקה צבאית


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל