סמ"ש

שריקי דוד

תאריך נפילה:
כ' ב תמוז תשס"ח ( 23/7/2008 )

משטרת ישראל

בית עלמין:ראשון לציון (צבאי)


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל