סמ"ר

שיבר לירן

תאריך נפילה:
א' ב חשון תשס"ז ( 23/10/2006 )

חיל תותחנים

בית עלמין:חולון (צבאי)


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל