סמ"ר

שטינברגר איתי

תאריך נפילה:
י"ח ב אב תשס"ו ( 12/8/2006 )

חיל רגלים

בית עלמין:כרמי יוסף


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל