רב"ט

שורק אלון

תאריך נפילה:
ט"ז ב סיון תשס"ו ( 12/6/2006 )

חיל רפואה

בית עלמין:עתלית


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל