סמל

שרעבי יהונתן

תאריך נפילה:
ט"ז ב תשרי תשס"ו ( 19/10/2005 )

חיל חימוש

בית עלמין:רעננה (צבאי)


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל