טור'

שירין מאור

תאריך נפילה:
ט"ז ב אב תשס"ה ( 21/8/2005 )

חיל רגלים

בית עלמין:חולון (צבאי)


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל