טור'

שוכן האני

תאריך נפילה:
ט"ו ב אב תשס"ה ( 20/8/2005 )

חיל חימוש

בית עלמין:כפר קמה


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל