רנ"ג

רון רוסין בני

תאריך נפילה:
ט' ב תמוז תשס"ה ( 16/7/2005 )

חיל מודיעין

בית עלמין:חיפה (צבאי)


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל