רס"מ

שצוב איליה

תאריך נפילה:
כ"ו ב שבט תשס"ה ( 5/2/2005 )

חיל חימוש

בית עלמין:אשדוד (צבאי)


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל