סמל

שחאדה אדהם

תאריך נפילה:
כ"ט ב כסלו תשס"ה ( 12/12/2004 )

חיל רגלים

בית עלמין:טוראן


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל