רס"ל

שלמה סיון

תאריך נפילה:
י"ב ב אלול תשס"ד ( 29/8/2004 )

משטרת ישראל

בית עלמין:נגה


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל