רפ"ק

שושן דרור

תאריך נפילה:
ג' ב כסלו תשס"ד ( 28/11/2003 )

משטרת ישראל

בית עלמין:אשקלון (צבאי)


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל