מישר

שאללאשוילי דניאל

תאריך נפילה:
י"ב ב תמוז תשס"ג ( 12/7/2003 )


בית עלמין:אשקלון-מגדל (אזרחי)


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל