סמ"ר

רחמים ישי

תאריך נפילה:
ט' ב תמוז תשס"ג ( 9/7/2003 )

חיל חימוש

בית עלמין:אשקלון (צבאי)


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל